КФН с променени срокове по отношение на поднадзорните си лица

31.03.2020

На свое заседание от 26.03.2020 г. КФН прие да приложи в надзорната си практика Препоръките на EIOPA за гъвкав надзорен подход по отношение на крайните срокове за надзорно отчитане и публично оповестяване, свързани с Коронавирус.