Управителни органи

Органите на дружеството са Едноличен собственик на капитала (изпълняващ функциите на Общо събрание на акционерите), Надзорен съвет и Управителен съвет. Правомощия на Надзорният съвет и Управителният съвет са определени в Устава на Дружеството.

Мениджмънт

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Ради Георгиев Георгиев                                                

Велислав Милков Христов

Виж повече

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 
Йерун Каръл ван Лейуън
Изпълнителен директор
 
Йоанна Цонева
Изпълнителен директор
Румяна Бетова
Изпълнителен директор