Съобщение

25.03.2020

Корпоративно съобщение относно работния процес в
„Застрахователно Дружество ЕИГ Ре“ ЕАД
при извънредно положение (във връзка с разпространението на COVID-19)

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ,

В съотвeтствие с актуалната епидемиологична обстановка на територията на Република България „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД участва активно в борбата с разпространението на COVID – 19. Дружеството предприе редица мерки за осигуряване превенцията както на Вас така и на служителите си чрез набавяне на предпазни средства от първа необходимост и засилване на режима за почистване и дезинфекция. Като продължение и основен акцент в предотвратяване предаването на вируса екипът на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД премина преимуществено към дистанционен режим на работа. В този смисъл се придържаме към ограничаване и преустановяване на работните срещи в офис среда и работните пътувания, заменяйки ги с активна комуникация по телфон и други технологии за отдалечена форма на свързване. Обменът на документи, снабдяването с актуална информация, както и упражняването на законоустановени права следва да се извършва по пощата или чрез куриер до адрес - гр. София, бул. Христофор Колумб №43, п.к. 1592, както и по електронен път на e-mail - office@eig-re.com.

Въпреки необичайните условия сме организирали непрекъсваем процес на работа на всички звена в Дружеството и сме на Ваше разположение както е било и досега - независимо колко време ще продължи изънредната ситуация в страната ни.

Бъдете здрави и отговорни!


ЕКИПЪТ НА „ЗД ЕГ РЕ“ ЕАД

 

Съобщението може да намерите тук